שלום אורח - כניסה החשבון שלי מדף הספרים שלי תיקיות התוכן שלי
חפש שם ספר חפש בכל התוכן

 • מאגר ספרי הלימוד
  • אזרחותאזרחות
  • אנגליתאנגלית
  • גאוגרפיהגאוגרפיה
  • היסטוריההיסטוריה
  • חינוך לשוניחינוך לשוני
  • כישורי חייםכישורי חיים
  • כישורי למידהכישורי למידה
  • מדע וטכנולוגיהמדע וטכנולוגיה
  • תנ"ךתנ"ך
  • מתמטיקהמתמטיקה
   • מתמטיקה (עברית)מתמטיקה (עברית)
    • גילוייםגילויים
    • שבילים פלוסשבילים פלוס
    • שבילים יסודישבילים יסודי
     • א'א'
     • ב'ב'
     • ג'ג'
     • ד'ד'
     • ה'ה'
     • ו'ו'
    • שבילים חט"בשבילים חט"ב
    • מתמטיקה לחטיבת הבינייםמתמטיקה לחטיבת הביניים
    • ועוד אחת החדשהועוד אחת החדשה
    • מתמטיקה חט"עמתמטיקה חט"ע
   • מתמטיקה (ערבית)מתמטיקה (ערבית)
   • מדריכים למורה מתמטיקה (מטח)מדריכים למורה מתמטיקה (מטח)
  • פיזיקהפיזיקה
  • תרבות ישראל ומורשתותרבות ישראל ומורשתו
  • חינוך טכנולוגיחינוך טכנולוגי
  • תורה שבעל פהתורה שבעל פה
  • מוזיקהמוזיקה
  • מחשבת ישראל - ממלכתימחשבת ישראל - ממלכתי
מאגר ספרי הלימוד > מתמטיקה > מתמטיקה (עברית) > שבילים יסודי > ו'
נמצאו 4 ספרים בקטגוריה
הצג ע''פ: רשימה     תמונת כריכה
שבילים : מתמטיקה לבית–הספר היסודי / גאומטרייה לכיתה ו
מאת: צוות מתמטיקה מטח
ספר גיאומטריה לכיתה ו כולל את הפרקים הבאים: גופים, מעגל ועיגול, חישובי נפחים, גופים משוכללים. עוד - על הספר

שבילים : מתמטיקה לבית–הספר היסודי / שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ו' / ספר 3 : מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה, שכונות המספרים, יחס, חקר נתונים
מאת: דקלה בר־גיל, הגר רובניק, מיכל סוסניק
ספר לימוד שלישי במתמטיקה. הספר כולל את הפרקים הבאים: מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה, שכונות המספרים, יחס, חקר נתונים. עוד - על הספר

שבילים : מתמטיקה לבית–הספר היסודי / שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ו' / ספר 1 : מספרים טבעיים, שברים - חלק ה, קנה מידה
מאת: דקלה בר־גיל, רותי מירון, שרה הרשקוביץ
ספר לימוד ראשון במתמטיקה לכיתות ו'. הספר כולל בתוכו את הפרקים הבאים: מספרים טבעיים, שברים - חלק ה, קנה מידה עוד - על הספר

שבילים : מתמטיקה לבית–הספר היסודי / שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ו' / ספר 2 : שברים - חלק ו, כפל וחילוק מספרים עשרוניים, אחוזים
מאת: רותי מירון, שרה הרשקוביץ, אילנה ארנון
ספר לימוד שני במתמטיקה לכיתות ו. הספר כולל את הפרקים הבאים: שברים - חלק ו, כפל וחילוק מספרים עשרוניים ואחוזים. עוד - על הספר

מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית,חברה לתועלת ציבורית (חל"צ)
© כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית ולמוציאים לאור השותפים
אינדקס הספרים תקנון הספרייה על הספרייה עזרה