הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית י הדרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל נקבעו ב רזוק האזרחות , תשי"ב , ' 1952- אולם בשנת 1980 תוקנו כמה סעיפים בחוק לאחר שהתעורר צורך בכך . ' חוק האזרחות , תשי " ב ' 1952- קובע 6 דרכים לקבלת אזרחות ישראלית . נדון בדרכים אלה . ו . אזרחות מכוח חוק השבות חוק השבות קובע את זכותו של כל יהודי לעלות לארץ ולהשתקע בה . וחוק האזרחות קובע כי : " כל העולה לפי חוק השבות , תש"י , 1950- יהיה לאזרח ישראלי " . חוק האזרחות אף מפרט למי מוקנית אזרחות מכוח השבות , ומאיזה יום : ( 1 )" למי שעלה ארצה או נולד בה לפני הקמת המדינה - מיום הקמת המדינה . ( 2 ) למי שעלה לישראל אחרי הקמת המדינה - מיום עלייתו . ( 3 ) למי שנולד בישראל אחרי הקמת המדינה מיום לידתו . ( 4 ) למי שקיבל תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות , תקרי, 1950- מיום מתן התעודה " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית