קראו בכותר - שבילים : מתמטיקה לבית–הספר היסודי, כיתה ה
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית