קראו בכותר - אנשים ויישובים : ספר לימוד בגאוגרפיה
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית