קראו בכותר - שבילים : מתמטיקה לבית הספר היסודי, כיתה ו
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית