קראו בכותר - שמואל : ספר לימוד לכיתה ה
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית