קראו בכותר - שבילים : מתמטיקה לבית-הספר היסודי, כיתה ד
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית