קראו בכותר - פרקי לשון : מהלשון אל הטקסט - חוברת 2
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית