קראו בכותר - תנ"ך לחטיבת הביניים : יציאת מצרים - כיתה ז
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית