קראו בכותר - תנ"ך לחטיבת הביניים : משבטים לממלכה - כיתה ח
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית