קראו בכותר - משה : ספר שמות, פרק ב - חוברת עבודה
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית