קראו בכותר - תנ"ך לכיתה ד : יהושע - שופטים
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית