קראו בכותר - תנ"ך לכיתה ד : יהושע - שופטים
עמוד  
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית