קראו בכותר - لعربية لغتنا: كتاب الصفّ الثالث / ערבית שפתנו - לכיתה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית