עמוד:98

" ואהבת לרעך כמוך" ויקרא פרק יט , פסוקים 18-11 ע וין ראש ןו 15 לפניכם הצווים שהתורה מצווה המופיעים בפסוקים . 18-11 קראו את הפסוקים , העתיקו את הטבלה למחברתכם , והשלימו אותה . ולא–תכחשו - אל תכחישו שהופקד בידיכם פיקדון - כסף או חפץ . איש בעמיתו * - כלפי אדם אחר . ולא–תשבעו בשמי לשקר - אל תשבעו בשם ה' לדברי שקר . וחללת את–שם אלהיך - ( בשבועת שקר ) אתה מחלל את ה , ' מפחית מקדושתו . לא–תעשק - אל תחזיק ברשותך את מה ששייך למישהו אחר ומגיע לו . ולא תגזל - אל תקח בכוח . לא–תלין פעלת שכיר אתך - אסור ששכרו של השכיר יתעכב , יישאר "ללון" אצלך . ( פעולת השכיר - השכר המגיע לעובד שכיר תמורת עבודתו . ( עד–בקר - למחרת הבוקר . לא–תעשו עול במשפט - אסור ( לשופטים ) לעשות עוול , אי צדק , במשפט . לא–תשא פני–דל ולא תהדר פני גדול - אסור לשופטים להפלות לטובה שום אדם : לא לכבד את העני יתר על המידה , ולא את העשיר ( המכובד . ( בצדק תשפט עמיתך - עליך לשפוט את חבריך במידת היושר והצדק הראויים , ולתת יחס שווה לכל אחד ואחד . המשך פירושי המילים בעמוד הבא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית