עמוד:141

כיצד נמצא ייצוג אלגברי לפונקציה קווית לפי השיפוע שלה ונקודה על גרף הפונקציה ? כאשר נתונה נקודה הנמצאת על הגרף של פונקציה קווית , וידוע שיפוע הפונקציה - אפשר למצוא את ערכי ב וb– ולרשום ייצוג אלגברי לפונקציה בצורה x + b ב . f ( x ) = דוגמה נמצא ייצוג אלגברי לפונקציה קווית , f ( x ) שהשיפוע שלה הוא 2 והגרף שלה עובר דרך הנקודה A ( 3 , -5 ) = 2 ב , כיוון שנתון ששיפוע הפונקציה הקווית הוא . 2 אם כך , . f ( x ) = 2 x + b כדי לחשב את b ניעזר בנקודה הנתונה . A ( 3 , -5 ) מאחר שהנקודה נמצאת על גרף הפונקציה , חייב להתקיים התנאי , f ( 3 ) = -5 כלומר 3 + b = -5 ב . f ( 3 ) = 2 נפתור את המשוואה 3 + b = -5 ב 2 ( פתרו (! ונקבל . b = -11 עתה ניתן לרשום את הייצוג האלגברי של הפונקציה הקווית שחיפשנו : f ( x ) = 2 x - 11 4 השלימו את הטבלה . 5 במחברת של אסנת היו רשומים ייצוג אלגברי של פונקציה קווית בצורה x + b ב f ( x ) = וטבלת ערכים של הפונקציה ; אבל על המחברת נשפך דיו . האם תוכלו לעזור לאסנת לשחזר את הייצוג האלגברי של הפונקציה ? f ( x ) הסבירו 6 בכל סעיף נתונות נקודה ומדרגה . רשמו ייצוג אלגברי לפונקציה קווית שהנקודה הנתונה נמצאת על הגרף שלה , והמדרגה הנתונה מתארת את קצב ההשתנות שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית